SITE UNDER CONSTRUCTIONpolski / englishXV Forum of European Cinema

(4-12 November 2010)


KONKURS NA STATUETKĘ FESTIWALU CINERGIA

Kino "Charlie" w Łodzi, miejsce kultowych wydarzeń artystyczno - filmowych, alternatywa dla wszystkich poszukujących prawdziwych emocji i przeżyć estetycznych na najwyższym poziomie ogłasza konkurs na statuetkę "Kryształową Łódkę" organizowanego przez kino "Charlie" XV forum kina europejskiego "Cinergia".

Organizator:
Agencja Wydarzeń Artystycznych "Pro Cinema" Kino - Galeria "Charlie".

Cel konkursu:
Zaprojektowanie Kryształowej Łódki - statuetki służącej jako nagroda/ symbol Festiwalu Forum Kina Europejskiego "Cinergia".

Temat:
Tematem konkursu jest wykonanie projektów 2d/3d statuetki kryształowej łódki będącej trójwymiarowym symbolem wybitnie europejskiej tradycji Festiwalu Forum Kina Kuropejskiego "Cinergia", w ścisłym nawiązaniu do Łodzi jako miasta filmu oddającej miłość do kina, oraz zawierającej treści uniwersalne związane z kulturą, jak i kinem Charlie.

Warunki uczestnictwa:
 1. Do konkursu może przystąpić każda osoba.
 2. Dopuszcza się pracę zbiorową - nagroda przyznawana jest przewodniczącemu grupie
 3. Każdy uczestnik może nadesłać dowolną ilość prac.
 4. W etapie pierwszym prace należy nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres charlie@kinosfera.pl do 31 sierpnia 2010 roku w formie pliku nie przekraczającego 5 MB.
 5. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice - ważne aby były przeniesione do formy cyfrowej - JPG.
 6. W drugim etapie po dokonaniu wstępnej selekcji poprosimy o nadesłanie prac w rozdzielczości 300dpi, formacie TIFF oraz JPG - na nośniku cyforwym, a także o ewentualną wizualizację projektu.
 7. W zgłoszeniu należy umieścić dane autora: imię i nazwisko, adres, Numer telefonu kontaktowego oraz zeskanowane oswiadczenie Potwierdzające autorstwo własnych prac wraz z aktualną datą i własnoręcznym podpisem - w formie JPG.
Nagrody:
 1. Nagroda główna - realizacja projektu oraz nagroda pieniężna.
 2. Wyróżnienia - nagrody rzeczowe, w tym stałe zaproszenia do kina Charlie.
 3. Dopuszcza się inny podział nagród wyznaczony przez organizatora.
 4. Nagrodzeni zostaną powiadomieni pocztą e-mail oraz telefonicznie.
Sposób wykorzystania prac konkursowych
 1. Wszystkie przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika na warunki regulaminu oraz nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykorzystania prac w celach promocyjnych oraz w przypadku realizacji projektu - do nieograniczonego terytorialnie i czasowo prawa do wystawiania, wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji dla celów promocyjnych, reprezentacyjnych oraz zwielokrotniania zwycięskiego projektu statuetki.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do autora projektu z prośbą o ewentualne zmiany wynikające z ograniczeń technicznych, konieczne korekty przed skierowaniem projektu do realizacji, które nie będą zasadniczo wpływać na koncepcję artystyczną Autora.
 4. Prace nagrodzone zostaną wykorzystane do promowania Festiwalu Forum Kina europejskiego "Cinergia", kina Charlie oraz kultury filmowej w mieście Łodzi.
 5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dn. 29.08.1997 w celu przeprowadzenia konkursu i w celach promocyjnych wynienionych w punkcie : Sposób wykorzystania prac konkursowych/nr. 4.
 6. Organizator zobowiązany jest do przestrzegania ochrony praw osobowych uczestników zgodnie z przepisami prawa.
Postanowienia ogólne
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu bez podania przyczyn. O powyższym uczestnicy zostaną powiadomieni za pomocą poczty e-mail oraz stosowna informacja ukaże się na stronie internetowej www.charlie.pl oraz na oficjalnej stronie Festiwalu Forum Kina Europejskiego www.cinergiafestival.pl
 2. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail Organizatora charlie@kinosfera.pl
 3. Zasady konkursu określa wyłącznie powyższy Regulamin.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.