SITE UNDER CONSTRUCTIONpolski / englishXV Forum of European Cinema

(4-12 November 2010)

Contact

Rzecznik / Press Office:
Gabriela Jarzębowska
gabriela.jarzebowska@cinergiafestival.com

Koordynator wydarzeń Festiwalu / Festival Event Coordinator
Jolanta Kolano
jolanta.kolano@charlie.pl

Obsługa kopii / Print Trafic:
Karina Forjasz
karina.forjasz@cinergiafestival.com

Koordynator wolontariuszy / Voluntares Cordinator:
Dobrosława Torańska
dobrusia@cinergiafestival.com
dobroslawa.toranska@wp.pl

Director XVth Forum of European Cinema
Mariola Wiktor
mariola.wiktor@charlie.pl


Kino "Charlie"
Ul. Piotrkowska 203/205
90-451 Lodz
Poland
Telefon: +4842 636 00 92
Fax:+4842 636 03 14
www.charlie.pl