SITE UNDER CONSTRUCTIONpolski / englishXV Forum of European Cinema

(4-12 November 2010)


Seminarium: EUROPEJSKIE KOPRODUKCJE - EUROPUDDING CZY ORYGINALNOŚĆ?
6 LISTOPADA 2010, G. 12, PWSFTVIT


Od kilku lat, szeroko rozumiane kino europejskie, ze względu naliczne możliwości koprodukowania filmów, staje przed nowymi szansami, ale i zagrożeniami.

Możliwość koprodukowania filmów staje się dla wielu twórców wielką szansą na nieskrępowaną ograniczeniami finansowymi pracę. Międzynarodowe ekipy filmowe dają współprodukowanym filmom nową jakość, zarówno realizacyjną, jak i artystyczną. Każdy wnosi do współprodukowanego tytułu inne rozwiązania realizacyjne, inne pomysły na kino, wrażliwość i emocje, charakterystyczne dla środowiska, w którym wzrastał i kształcił się. Co bardzo ważne - dzięki koprodukcjom pojawiają się również nowe filmowe tematy, dotąd publiczności nieznane, obce lub uważane za "egzotyczne". Europejskie koprodukcje odkrywają bogatą i skomplikowaną Europę dla widza. Z wielką korzyścią dla młodych twórców koprodukowane debiuty trafiają na szeroki, międzynarodowy rynek. Powstałe tak dzieła uzyskują szeroki wachlarz możliwości dystrybucyjnych.

Pojawiają się również liczne głosy o negatywnych aspektach filmów współprodukowanych. Pozyskiwanie środków na produkcję z licznych, bardzo często niezwykle różniących się podmiotów, jest dla wielu nie szansą, a koniecznością. Za cenę powstania filmu, niektórzy twórcy gotowi są dopasować swą autorską, filmową wizję do oczekiwań producentów, często - ze szkodą dla filmu. Międzynarodowa ekipa realizacyjna stanowi zbiór rozmaicie kształconych w filmowych fachu twórców. Efekt końcowy ich pracy nie zawsze stanowi spójną artystyczną wizję. Wreszcie - powstałe dzieło filmowe dla niektórych jawi się jako tematyczna efemeryda, obca i niezrozumiała dla widza. Możliwość koprodukcji jest także wyzwaniem dla twórców - jak zrobić film rozumiany przez międzynarodową widownię? Jak sprostać wymaganiom koproducentów? Jak nie zaprzepaścić autorskiej wizji?

Czy zjawisko koprodukcji niesie za sobą więcej szans czy zagrożeń? Jak fakt współprodukowania filmów wpływać może na artystyczny kształt dzieła filmowego? Czy twórcy koprodukowanych filmów więcej zyskują, czy więcej tracą? Czy fakt koprodukowania filmów przez podmioty państw europejskich w długofalowej perspektywie wniesie nową jakość w europejską kinematografię? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w trakcie seminarium : Europejskie koprodukcje - europuddingczy oryginalność?